Apraksts: -Brīvroku dizains; -Videomonitorings bez izsauksmes paneļa pogas nospiešanas; -Attālināti var sarunāties ar viesiem un atvērt durvis; -Dežuranta izsaukšana īpašos gadījumos, ja ir dežuranta izsaukšanas pults; -4″ TFT-LCD displejs; -4 signalizāciju zonas (Opcionāli); -Bildes saglabāšana iekārtas atmiņā (Opcionāli); -Papildus iekšējie telefoni, kuri ir pieejami katram dzīvoklim (Opcionāli); -Vairāk ka 10 izsaukšanas melodijas; -Ir aizsardzības drošība, ja tiek nepareizi izvēlēta funkcija; -Pieejams ar durvju zvana savienojumu; -Pieejami kontarsta un bildes spilgtuma iestatījumu regulēšana, kā arī skaļuma regulēšana.